nj

 

Сектор за мирнодопско коришћење објеката

У оквиру СЕКТОРА ЗА МИРНОДОПСКО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА организоване су две службе:

- Служба за мирнодопско коришћење објеката

- Служба за маркетинг и издавање пословног простора и локала

 

Служба за мирнодопско коришћење склоништа обавља следеће послове:

- послове припреме документације за издавање склоништа

- послове контроле стања објеката за издавање у закуп и њихово показивање странкама заинтересованим за закуп

- послове израде и закључења уговора о закукпу склоништа, вођење евиденције у вези тих уговора и контролу испуњења уговорних обавеза, као и израда анекса угоровора о закупу

- послове утрвђивања цене закупа склоништа

- послове евиденције склоништа погодних за издавање са прикупљањем података неопходних за формирање каталога склоништа за издавање

- послове фактурисања и наплате закупа за издата склоништа

- послове израде фактура за рефундације

- послове контроле коришћења и одржавања склоништа издатих у закуп

- послове учествовања у изради тендерске документације из делокруга рада сектора/службе

 

Служба за маркетинг и издавање пословног простора и локала обавља следеће послове:

- послове планирања и истраживања тржишта од интереса за рад предузећа

- послове промоције и пропаганде у циљу издавања непокретности у закуп

- послове евиденције објеката погодних за издавање и формирање каталога објеката за издавање

- послове јавног оглашавања објеката ради издавања у закуп

- послове организовања и спровођења избора најповољнијих понуђача за закуп јавно оглашених објеката

- послове контроле стања објеката за издавање у закуп и њихово показивање странкама заинтересованим за закуп

- послове израде и закључења уговора о закупу пословног простора и локала, вођење евиденције тих уговора и контрола испуњења уговорних обавеза ради предузимања мера за принудну наплату

- послове контроле коришћења и одржавања издатих пословних простора и локалаТелефони Сектора за мирнодопско коришћење објеката су:
Београд – 3073-624, 3073-625, 3073-626 i 3073-627
Нови Сад – 021/528-227
Ниш – 018/258-166
Ужице – 031/514-581
Крагујевац – 034/331-381

 

Пример преуређеног простора:
teretanaтеретана kafeсклониште - кафе  
 
studio stamparija
музички студио штампарија
   
restoran sala
ресторан сала за изложбе