Projekti

  • Formiranje Akademije za obuku i dalje obrazovanje stručnih kadrova u železnicama jugoistočne Evrope;
  • Aktuelne tržišne analize u svim sektorima železnice i razvojni projekti;
  • Kvartalni dvojezični bilten RCSEE;