Kontakt

Osnivački inicijator i koordinator svih aktivnosti RCSEE je Mreža za poslovnu podršku (Business Support Network / BSN). BSN su 2014. formirali menadžeri i konsultanti koji su godinama radili za različite poslovne asocijacije u Srbiji i kompanije privatnog sektora. Njihovo iskustvo svrstava ih u najbolje poznavaoce sveukupne poslovne klime u regionu.

 

Misija Mreže je pružanje kompletne usluge investitorima, od predinvesticione analize i istraživanja tržišta do svakodnevne pravne, konsultativne, organizacione, marketinške i lobističke podrške u procesu pokretanja i vođenja njihovog biznisa u Srbiji i zemljama regiona.

 

Mreža ima i stalnu otvorenu komunikaciju sa medijima u Srbiji kojima prosleđuje različite analize i informacije o realnom poslovnom okruženju.

Klaster Železnica Jugoistočne Evrope
Strumička 100
Beograd
+381 11 3472 133,
+381 64 1999 981
E-mail: welcome@rcsee.org | http://www.rcsee.org

Milan Vučković
E-mail: mvserbia@gmail.com
Mob: +381 64 429 6855

Dragoljub Rajić
E-mail: d.rajic@bsn.rs
Mob: +381 64 1999 981

Marko Radović
E-mail: m.radovic@bsn.rs
Mob: +381 64 174 6413