O nama

Osnivački inicijator i koordinator svih aktivnosti RCSEE je Mreža za poslovnu podršku (Business Support Network / BSN). BSN su 2014. formirali menadžeri i konsultanti koji su godinama radili za različite poslovne asocijacije u Srbiji i kompanije privatnog sektora. Njihovo iskustvo svrstava ih u najbolje poznavaoce sveukupne poslovne klime u regionu.

 

Misija Mreže je pružanje kompletne usluge investitorima, od predinvesticione analize i istraživanja tržišta do svakodnevne pravne, konsultativne, organizacione, marketinške i lobističke podrške u procesu pokretanja i vođenja njihovog biznisa u Srbiji i zemljama regiona.

 

Mreža ima i stalnu otvorenu komunikaciju sa medijima u Srbiji kojima prosleđuje različite analize i informacije o realnom poslovnom okruženju.