Sastanak upravnog odbora ERCI

Sastanak upravnog odbora ERCI   Sastanak upravnog odbora Evropske asocijacije železničkih klastera ERCI održan je u Gracu u organizaciji klastera Štajerske, AC Styria. Upravni odbor je odobrio pristup novog člana, klastera PFP (Platforma Ferroviaria Portugesa) iz Portugala, čime se broj članova uvećao na 18, koji pokrivaju 17 zemalja. Takođe, dogovoren je nastavak zajedničkih aktivnosti u…