Održan završni događaj STARS projekta u Briselu

Održan završni događaj STARS projekta u Briselu   Završni događaj STARS projekta i srodnog projekta reStartSMEs je održan 26 septembra u Briselu, u prostorijama Evropskog Komiteta Regija. Dva projekta su predstavljali pilot inicijative Evropske Unije da se uvedu napredne tehnologije u tradicionalno orjentisana MSP, kroz povezivanje tradicionalnih sa tehnološki naprednim MSP-ovima, i podstičući usvajanje naprednih…