Završni događaj STARS projekta

Završni događaj STARS projekta   Završni događaj STARS projekta će biti održan u Briselu, 26. 09. 2023. u Odboru Regija. Glavni cilj događaja je da se prenesu predlozi politike Evropskim, nacionalnim i regionalnim donosiocima odluka zasnovanim na važnim nalazima i rezultatima dva značajna COSME pilot projekta: “STARS” i “ReStartSMEs”. Ove inicijative su bile lansirane kao…