STARS treći sastanak konzorcijuma

STARS treći sastanak konzorcijuma   Nakon dva dana sastanaka u prostorijama Teknopark Istanbul, konzorcijum STrategic Alliances boosting Railway Smes (STARS) je spreman sa projektnim aktivnostima sa malim i srednjim preduzećima! Tokom ovih dana konzorcijum je radio na tehničkim aktivnostima i aktivnostima za poslovnu podršku koju će sektor MSP dobiti za implementaciju naprednih tehnologija. Pored hackaton…