Održana prva ZIRP Youth konferencija

Održana prva ZIRP Youth konferencija   Konferencija je u organizirana od strane Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu zajedno sa više od 20 partnera, suorganizatora i sponzora, u prostorijama Amadria Park kongresnog centra u Šibeniku. Studenti na konferenciji sudjelovali su i u sklopu aktivnosti projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na Fakultetu prometnih znanosti (PRISTUP…