RailBelgrade 2023 – 10. ICROMA konferencija

RailBelgrade 2023 – 10. ICROMA konferencija Beograd, Srbija, 25. – 28. april, 2023 RailBelgrade 2023 je 10. Medjunarodna konferencija o matematilkom modeliranju i analizi u železničkom saobraćaju (ICROMA). Konferencija će promovisati interdisciplinarne diskusije u istraživanju železničkih planiranja i modeliranja kombinujući ekspertize akademika i profesionalaca iz sektora. RailBelgrade 2023 će pružiti priliku da se sretnu istraživački…