Pristup tržištima Norveške, Kanade i SAD – upitnik

Pristup tržištima Norveške, Kanade i SAD – upitnik   RCSEE je zajedno sa još 6 evropskih železničkih Klastera uključen u realizaciju S-ACCESS projekta (finansiranog od strane Evropske agencije za podršku malim i srednjim preduzećima – EASME) koji ima za cilj direktnu pomoć u internacionalizaciji plasmana proizvoda i usluga malih i srednjih preduzeća (MSP) iz evropske…