EMEL Power Ltd potrvrđen kao glavni sponzor prvog SEE UK železničkog samita 2021

EMEL Power Ltd potrvrđen kao glavni sponzor prvog SEE UK železničkog samita 2021 Rail Alliance, u partnerstvu sa Birmingamskim centrom za železnička istraživanja i obrazovanje (BCRRE), i Klaster železnica Jugoistočne Evrope sa velikim zadovoljstvom objavljuju glavnog sponzora prvog Virtualnog železničkog samita Jugoistočne Evrope i Ujedinjenog Kraljevstva, koji će se održati 18. maja 2021. godine, kompaniju…