RCSEE i ERCI zajedno na projektu S-ACCESS

RCSEE i ERCI zajedno na projektu S-ACCESS   RCSEE zajedno sa partnerima iz Evropske asocijacije železničkih klastera (ERCI) sprovodiće projekat S-ACCESS, čiji je cilj strateško osnaživanje evropskih malih i srednjih preduzeća za nastup na vanervropskim tržištima kroz procese javnih nabavki. Evropska agencija za mala i srednja preduzeća je prepoznala poteškoće sa kojima se susreće sektor…