Modernizacija pruge Karlovac – Oštarije

Modernizacija pruge Karlovac – Oštarije   HŽ Infrastruktura je dodelila ugovor za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge od Karlovca do Oštarija. Vrednost ugovora je 4,15 miliona HRK (oko 552.677 EUR) i dodeljen je konzorcijumu koji čine EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i MOBILITA EVOLVA d.o.o. Rok za izradu studije…