Srbija Voz kupuje nove vozove uz kredit EBRD-a

Srbija Voz kupuje nove vozove uz kredit EBRD-a   Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je da će sprska nacionalna kompanija za železnički prevoz putnika Srbija Voz kupiti do 18 novih vozova koristeći zajam ove banke od 100 miliona EUR. Novi električni vozovi imaće četiri vagona i saobraćaće na regionalnim prugama, pružajući putnicima…