RCSEE bio aktivni učesnik sajma “TRAKO 2019” u Poljskoj

RCSEE bio aktivni učesnik sajma “TRAKO 2019” u Poljskoj   U široke aktivnosti našeg klastera ove jeseni spada i nedavno učešće na najvećem sajmu za železničke tehnologije u istočnoj Evropi, Trako 2019, koji je održan od 24. do 27. septembra u Gdanjsku, Poljska. Tom prilikom RCSEE su reprezentovali Dragoljub Rajić, direktor i Milan Vučković, koordinator…