Transport i energetika kao osovina saradnje između EU i Balkana

Transport  i energetika kao osovina saradnje između EU i Balkana   U Beogradu je 26. aprila 2018. održana međunarodna konferencija na temu “Transport i energetika – veza izmeću zapadnog Balkana i EU”. Ovu značajnu konferenciju inicirala je ambasada Bugarske u Beogradu u okviru aktivnosti Bugarske kao zemlje koja trenutno predsedava EU. U samom pozivu stajalo…