Započet PERES projekat

Započet PERES projekat   Prošle nedelje održan je početni sastanak povodom PERES projekta u Briselu, u prostorijama Regionalne kancelarije Toskane za EU. Projekat PERES (Promoting European Rail Excellence outSide EU) je projekat kofinansiran od strane EU-EASME čiji je cilj podrška internacionaizaciji Evropskih dobavljača železnica na vanevropskim tržištima. PERES predstavlja Evropsko strateško klastersko partnerstvo za internacionalizaciju…

SEE Rail Perspective – osmi broj

SEE Rail Perspective – osmi broj Objavljen je osmi broj “SEE Rail Perspective”, kvartalnog biltena Klastera železnica Jugoistočne Evrope. Bilten pokriva vesti o aktivnostima Klastera, aktuelnostima iz ovog sektora u regionu, kao i o aktivnostima članova Klastera. Članovi Klastera koji su zainteresovani da se informacija o njihovim aktivnostima nađe u biltenu mogu da se obrate…