Podrška EU Klasteru i njegovim članovima kroz projekat PERES

Podrška EU Klasteru i njegovim članovima kroz projekat PERES   Klaster RCSEE je, zajedno sa još nekoliko partnerskih organizacije iz zemalja članica EU, dobio podršku Evropske komisije za realizaciju projekta „Promoting European Rail Excellence Outside EU” – PERES. Cilj projekta PERES je da čvršće poveže i umreži kompanije članice svih evropskih partnerskih organizacija i da…