Potvrđen Sporazum između Srbije i UN o intenziviranju projekta trans-evropske železnice

Potvrđen Sporazum između Srbije i UN o intenziviranju projekta trans-evropske železnice   Vlada Republike Srbije donela je pozitivnu odluku u saradnji sa UN koju zastupa Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE), da omogući rad Centralne kancelarije Projekta Trans-evropske železnice (TER PCO) u Beogradu. Svrha ovog Sporazuma jeste da obezbedi okvir za aktivnosti TER PCO u…